PROMONTE BUDOWNICTWO Sp. z o.o

ul. Grzybowska 43
00-855 Warszawa

NIP: 5252618506
REGON: 361535649
KRS: 0000557802

Wysokość kapitału zakładowego 10.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS

Email:

biuro@promonte-budownictwo.pl

Telefony:

+48 602 771 323
+48 660 645 111

Masz pytanie? Napisz do nas