Nazwa Inwestycji: Osiedle Mickiewicza

Lokalizacja: ul. Rudzka 9, Warszawa

Inwestor: SM Wola - Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.

Realizacja: 2015-2016

OPIS INWESTYCJI:

Firma Promonte wykonywała roboty żelbetowe na obiekcie Osiedle Mickiewicza na zlecenie firmy SKANSKA S.A.
W wyżej wymienionym obiekcie mieszkalnym nasza firma wykonywała poniższe elementy:

- beton podkładowy - 288 metrów sześciennych,
- płyta fundamentowa wraz z przegłębieniami - 1 555 metrów sześciennych,
- ściany klatek schodowych, szachtów windowych i instalacyjnych i ściany proste o łącznej powierzchni - 4 385 metrów kwadratowych,
- stropy - 10 464 metrów kwadratowych,
- belki - 278 metrów sześciennych,
- płyty balkonowe - 1 198 metrów kwadratowych,
- słupy - 297 metrów sześciennych,
- ściany łukowe - 187 metrów kwadratowych,
- rampawjazdowa, 
- infrastruktura i mała architektura (murki cokołowe, murki zamykaące pod fasady),
- montaż prefabrykowanych schodów żelbetowych,
- zaopatrzenie placu budowy w odpowiednie materiały do wykonywania prac tj. akcesoria zbrojarskie, tarcica oraz system szalunkowy.

Zakres prac obejmował wykonanie całej konstrukcji żelbetowej wraz z dostarczeniem systemów szalunkowych oraz innych drobnych materiałów niezbędnych do wykonania prac.

Ogólna powierzchnia realizowanego obiektu to 13 581,10 metrów kwadratowych przy 7 kondygnacjach nadziemnych i 2 podziemnych, w pierwszym etapie wykonano 105 mieszkań. Ponadto jest to pierwszy kompleks mieszkalny z certyfikatem jakości BREEAM.