Nazwa Inwestycji: Rozbudowa domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lokalizacja: ul. Andrzeja Badurskiego 17, Kraków

Inwestor Zastępczy: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Generalny Wykonawca: KARMAR S.A.

Realizacja: 2015-2016

Firma Promonte wykonywała roboty żelbetowe przy rozbudowie Domów Studencjich Uniwersytetu Jagiellońskiego na zlecenie firmy KARMAR S.A.

Był to pierwszy w Polsce projekt zrealizowany w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) przez firmę Karmar. Projekt zakładał zmodernizowanie trzech istniejących akademików,  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i specjalistycznej infrastruktury medycznej. 

 

 

 

Zdjęcia udostępnione przez firmę KARMAR S.A