Nazwa Inwestycji: Wola Apartments Pruszków (Zielone Patio)

Lokalizacja: ul. Powstańców, Pruszków

Inwestor: SM Wola - Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny Wykonawca: Unibep S.A.

Realizacja: 2014-2015

OPIS INWESTYCJI:

Firma Promonte wykonywała roboty żelbetowe na obiekcie Wola Apartments Pruszków na zlecenie firmy UNIBEP S.A.
W wyżej wymienionym obiekcie mieszkalnym nasza firma wykonywała poniższe elementy:

- płyta fundamentowa grubości 120 cm wraz z przegłębieniami oraz spadkami,
- ściany żelbetowe,
- ściany zbiorników,
- stropy, belki, nadciągi i nadproża żelbetowe,
- słupy i ściany metodą podstropową,
- rampa wjazdowa,
- infrastruktura i mała architektura,
- schody monolityczne.

Ogólna powierzchnia wykonanego obiektu to 10 948 metrów kwadratowych, posiada 2 kondygnacje podziemne i 12 kondygnacji nadziemnych.