WOLA APARTMENTS PRUSZKÓW

WOLA APARTMENTS PRUSZKÓW

NAZWA INWESTYCJI: WOLA APARTMENTS PRUSZKÓW (ZIELONE PATIO)

LOKALIZACJA: UL. POWSTAŃCÓW, PRUSZKÓW 

INWESTOR: SM WOLA – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

GENERALNY WYKONAWCA: UNIBEP S.A.

REALIZACJA: 2014-2015

OPIS INWESTYCJI:

Firma Promonte wykonywała roboty żelbetowe na obiekcie Wola Apartments Pruszków na zlecenie firmy UNIBEP S.A.
W wyżej wymienionym obiekcie mieszkalnym nasza firma wykonywała poniższe elementy:

– płyta fundamentowa grubości 120 cm wraz z przegłębieniami oraz spadkami,
– ściany żelbetowe,
– ściany zbiorników,
– stropy, belki, nadciągi i nadproża żelbetowe,
– słupy i ściany metodą podstropową,
– rampa wjazdowa,
– infrastruktura i mała architektura,
– schody monolityczne.

Ogólna powierzchnia wykonanego obiektu to 10 948 metrów kwadratowych, posiada 2 kondygnacje podziemne i 12 kondygnacji nadziemnych.